Mendapatkan potensi terapeutik yang paling banyak daripada sel: Penyelidik mendapati persekitaran boleh meningkatkan kuantiti, potensi zarah terapeutik