Penyelidik mengecilkan kamera kepada saiz sebutir garam