Ujian lebih pantas untuk kualiti ganja: Kaedah baharu untuk membantu memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk ujian potensi ganja