Membantu kajian enzim mutan dalam memahami fungsi sirtuin