Kajian praklinikal baharu menunjukkan vaksin untuk mencegah jangkitan Zika pada manusia boleh dilaksanakan: Para saintis tentera bergerak pantas untuk menguji calon vaksin