Pendapat pengguna dadah tentang ujian genetik diterokai